Zázračná metoda

One Brain® Kineziologie

Strach, traumata, stres a negativní zkušenosti jsou uvězněny v našem těle, na úrovni buněčné paměti, a pokud použijeme správnou techniku, naše fyzické tělo nás může vést k harmonii těla-mysli-emocí.

One Brain® Kineziologie je jedním z nejúčinnějších a nejznámějších postupů, které oceňují psychologové i další zdravotníci.

Účelem našeho systému ONE BRAIN® je identifikovat srostlé blokády, které nás udržují uzavřené v našich reaktivních vzorcích chování, a zmírnit související emoční stres prostřednictvím integrace těla, mysli a ducha.

Povahou naší metody ONE BRAIN® je jemné opětovné spojení s naším uvědoměním si voleb, které máme okamžik v okamžiku k vytvoření a prožívání naplňujících, produktivních životů prostřednictvím vztahů, které udržujeme osobně a profesionálně.

Hana Malypetrova

Co se dá Kineziologií řešit?

  • Stres a strachy
  • Dyslexie, dysgrafie, poruchy soustředění, hyperaktivita, logopedické potíže nebo poruchy učení
  • Závislosti, fobie
  • Zlepšení komunikace
  • Partnerské problémy
  • Zvýšení své vlastní hodnoty, nalezení seberealizace, znovunalezení sebedůvěry, větší kreativity apod.

One Brain® (Jednotný mozek)

  • Levá hemisféra je logická, analyzující, časová, kontrolující, zaměřená na strach a typicky mužské chování. Pravá hemisféra je tvořivá, umělecká, neznající strach, diplomatická a typicky ženská. Energetické bloky v komunikaci mezi oběma hemisférami jsou zpravidla vyvolány stresem, emocionálním traumatem, duševním konfliktem apod. Tyto bloky nám znemožňují v určitých situacích mít potřebný nadhled, pocit svobodné volby a dokázat řešit vědomě problémy. Cítíme se bezmocní, zahnaní do kouta, nejsme schopní jednat konstruktivně a opakujeme stále stejné chyby. Díky Kineziologii se na problém můžeme podívat z jiného úhlu, pochopit, kdy se v minulosti emoce zablokovala. Vhodnými korekcemi ji povolíme a tím blok odstraníme. Dojde k pochopení a my se naučíme ve stresové situaci reagovat dle skutečných okolností a ne na základě našich starých traumatizovaných emocí. V podstatě získáme možnost vědomé volby.

O Mně

Hana Malypetrova

Kdo jsem?

S metodou ONE BRAIN jsem se seznámila jako klient a protože mi pomohla zotavit se z následků úrazu, velice mě zaujala. Najednou se mi otevřela dvířka do světa, kde se každý učí vzít zodpovědnost za sebe do svých rukou a být králem ve svém království.

V roce 2002 se mi naskytla příležitost absolvovat první dva stupně tohoto učení a od té doby v tom "jedu". Studovat jsem začala v Mělníku, vyšší stupně jsem absolvovala v Praze pod vedením facilitátorky pí. Laďky Fricové.

Pro certifikát 10.stupně jsem si dojela do Bratislavy, od 11.stupně probíhaly semináře v Praze s facilitátorkou Alie Relker z Holandska. Základní stupně učení rozšiřuji o specifická zaměření např. alergie, neschopnost učit se, nejhorší zvyk-nejdelší lež apod. Největším zážitkem pro mě byl seminář Magie čísel vedený spoluautorem metody p.Danielem Whitesidem - úžasným a charizmatickým člověkem. Samozřejmě, že každý člověk je individuální a potřebuje jiný přístup při odblokování. Proto využívám i metody Mandely, Učení o tělech (každý jich má 5) nebo třeba minikonstalace. Toto vše jsem se naučila u paní Jitky Fialové, které za mnohé vděčím.

Reference

Jak probíhá sezení Kineziologie?

Hana Malypetrova

Nemusíte se obávat první schůzky - co se bude dít?

Nejprve se klienta vyptám na podrobnosti toho, co ho trápí a kladu mu otázky, které by s tím mohly souviset. Při odpovědi na moji otázku ANO reagují svaly paží jinak než při odpovědi NE. První otázky, které musím klást, se týkají toho, zda-li je tato metoda pro klienta vhodná a zdali s ním mohu takto pracovat právě já, právě teď a právě na tomto problému. Pak testuji, zda-li jej můžeme řešit v přítomnosti, anebo je potřeba podívat se do minulosti. Pokud je odpověď ANO „do minulosti“, je postup jiný než v přítomnosti.

Takto lze velice jemně odblokovat příčiny našich potíží a emocionálních bloků, které vznikly a opakovaly se v různých situacích v minulosti, leckdy i v dětství či dokonce v prenatálu nebo v minulých životech či životech našich předků. Podobným způsobem najdeme a projdeme všechny potřebné situace pro odblokování. Konec je tehdy, kdy svalový aparát odpoví ANO na otázku, zda „máme vše hotovo“.

Kontaktujte mě

Domluvte si schůzku e-mailem nebo telefonicky!

Pro objednání se do poradny mě, prosím, kontaktujte telefonicky na níže uvedeném čísle, ideálně mezi 19:00 až 21:00 hod. ve všední dny, nebo pošlete online objednávku pro konkrétní datum a čas a já Vás budu zpětně kontaktovat co nejdříve.

Jak se ke mně nejlépe dostanete?

Jedete autobusem nebo vlakem?

Sídlim kousek od Autobusového nádraží Louny a vlakové zastávky Louny-střed. Odhadem 10 min. chůze směrem ke křižovatce s ulicí Holubova.